ניתוח הוצאות שיווק בפייסבוק אל מול תוצאה בקלפי

אחד האתגרים המשמעותיים איתו מתמודדים מועמדים פוליטיים ומפלגות הינו זיהוי גיאוגרפי של קהל היעד שלהם והתאמת היקף הפרסום במקומות אלה לגודל הקהל, לצד מיקוד ואיתור הקהל של היריבים הפוליטיים ,STOIC וניתוח האסטרטגיה שלהם. באמצעות ״מחקר מתחרים״, כלי חדש במערכת ניהול הקמפיינים מבית ניתחנו את הוצאות הקמפיין של המפלגות השונות במערכת הבחירות לכנסת ה 25- בהשוואה לתוצאות האמת על פי חלוקה למחוזות. כלי זה מאפשר להסיק מספר מסקנות קריטיות לקמפיין פוליטי אפקטיבי. ראשית, היכן המתחרים חושבים שהקהל שלהם נמצא, כמה כסף הם מוציאים על הזירה הדיגיטלית ומה הם קווי הבסיס של האסטרטגיה. שנית, זיהוי של שינויי אסטרטגיה תוך כדי הקמפיין באמצעות הסטת תקציבים ממקום אחד לאחר. ניתוח הקמפיינים במערכת הבחירות האחרונה מעלה את הממצאים הבאים:

 1. שיאני ההוצאות אל מול תוצאות הבחירות:במהלך הקמפיין, 'יש עתיד' הוציאה את הסכום הגדול ביותר על פרסום דיגיטלי ולאחריה ״הליכוד״ על אף שזכתה בפחות קולות באופן ניכר מהליכוד. הפער ביניהן אינו הולם את ההבדל בתוצאות האמת, שכן מפלגת הליכוד הצליחה לפרסם באפקטיביות רבה יותר. לעומת זאת, מפלגת העבודה ומפלגת מרצ הוציאו כל אחת כ 650,000- ש"ח )מה שמעמיד את הוצאתן כשלישית(, לעומת הישגים לא טובים בקלפי.

  article image

  'יהדות התורה' ו'בל"ד' לא נכנסו לדירוג שכן הם הוציאו פחות מ 30,000- ש"ח כל אחת ולא ניתן להסיק מסקנות מהותיות על פני פרק זמן של שלושה חודשים.

 2. אסטרטגיה בתקשורת לעומת אסטרטגיה בפועל:עם פתיחת הקמפיינים הצהירו יש עתיד והמחנה הממלכתי שהם מכוונים את הקמפיין להגדלת הגוש והבאת קולות "מהימין", ואכן בתחילת הקמפיין הייתה הלימה בין האסטרטגיה המוצהרת ובין הוצאות הפרסום. עם זאת, ניתן לראות כי בישורת האחרונה, אסטרטגיית הפרסום הצביעה על מגמה הפוכה: שתי המפלגות, הפנו את עיקר משאביהן למרכז הארץ, לב ליבו של המחנה שלהם ולא ניסו להביא קולות מהמחנה הנגדי: ניתן לראות כי 'יש עתיד' העלתה ב 20%- את סך ההוצאה שלה על מחוזות מרכז ות"א במהלך החודש האחרון לקמפיין:

  article image
 3. זיהוי פופוליזם: מסר במקום אחד, טרגט במקום אחר: באסטרטגיה הפוכה - הליכוד הגדילו את התקציב והציונות הדתית הקטינו על אף ש״המשילות בדרום״ הייתה אחד הדגלים של הקמפיין. ניתן לראות בעובדה זו כהוכחה לקמפיין הפופוליסטי של הציונות הדתית שהצביעה על בעיה של משילות באזור גיאוגרפי מסוים אך לא השקיעה את המשאבים כדי לתווך את הפתרון לתושבים הסובלים מהבעיה.

 4. פרסונליזציה של המערכת הפוליטית:קיים פער גדול בין המותג המפלגתי לבין המותג האישי. ההשקעה בנכסים האישיים גדול לאין שיעור מההשקעה בנכסים המפלגתיים משום שהמערכת הפוליטית המודרנית פרסונלית מאוד. נתון זה מצביע על השקיעה הרבה של המותג המפלגתי בחברה הישראלית לעומת העליה בקרנה של ההצבעה הפרסונלית.

  עמוד יאיר לפיד בנימין נתניהו מרב מיכאלי בצלאל סמוטריץ׳ בני גנץ זהבה גלאון אביגדור ליברמן אריה דרעי איתמר בן גביר
  סכום 1.7M 1.29M 531K 355K 342K 244K 217K 145K 121K
 5. חוקי מימון בחירות: אם לא צריך אותם - שיבטלו אותם, אם צריך אותם - שיאכפו: לרשימת המפרסמים הבולטים במהלך מערכת הבחירות, נכנסה הוצאת הספרים ״סלע מאיר״, המוציאה לאור של ספרו האוטוביוגרפי של בנימין נתניהו. במהלך תקופת הקמפיין, הוצאת הספרים הוציאה כ 180 - אלף ש״ח, סכום השקול לכלל הוצאת הקמפיין של איילת שקד. נשאלת השאלה האם על הוצאה זו יש לדווח במסגרת הוצאות הבחירות משום שלכאורה מדובר מימון לא חוקי של תאגיד.

 6. קמפיינים מתקדמים? כנראה שלא במערכת הפוליטית הישראלית: מספר מפלגות השתמשו בנכסים מבודלים, כלומר הם השתמשו בנכסים שונים בעלי זהות שונה כדי לפנות לאוכלוסיות שונות. בעוד מרבית המפלגות התמקדו בחלוקה לחברי הכנסת ושימוש בקמפיין המפלגתי )לדוגמה מרצ והמחנה הממלכתי שממנו פרסומים בנכסים הדיגיטליים של הח״כים(, מספר מפלגות השתמשו בהתאמה של הנכס למאפיין דמוגרפי של הקהל אליו הם מכוונים את המסרים. לדוגמה, יש עתיד הפעילו קמפיין מטעם "צעירי יש עתיד" בו הושקע 10% מסך התקציב הכולל. ישראל ביתנו הפעילה עמוד בשפה הרוסית אשר מותאם לקהל הרוסי. יש לציין את הנכס של יש עתיד בערבית. המפלגה הקצתה כ 150,000- ש"ח לפרסום בחברה הערבית. העובדה שהפרסום הזה בוצע בעיקרו בחודשיים הראשונים של הקמפיין מצביע על העובדה שהקמפיין הרשמי של 'יש עתיד' בחברה הערבית היה כישלון. המפלגות שהשתמשו במספר הכי גדול של נכסים ) 5+ ( הינן יש עתיד, המחנה הממלכתי ומרצ- מפלגות האופוזיציה המיועדת.

 7. ב 30- ימים האחרונים העבירה ש״ס תקציב ממחוז ירושלים לטובת מחוז הצפון. למרות זאת, באחוז ההצבעה קרה התהליך ההפוך - תוצאה לא טובה במחוז הצפון. ניכר כי גם הגדלת התקציב במחוז חיפה מעידה על ניתוח שגוי של מיקום קהל הבוחרים של המפלגה. באופן כללי, ניתן לומר כי לש״ס לא הצביע נתח בוחרים משמעותי אשר נמצא מחוץ לקהל הליבה )״הבייס״( וגם אל מעט המצביעים מחוץ לקהל הליבה לא הגיעו באמצעות הרשתות החברתיות. נקודה זו מקבלת משנה תוקף, כשמנתחים את מפלגת יהדות התורה, הפונה גם לקהל החרדי. לנכסי המפלגה לא היו הוצאות כלל ברשתות החברתיות הפופולריות, על אף שהם הפעילו מערך פרסום נרחב ב"קווי נעייס" רשת הדיוור הייעודי לציבור החרדי וכן מספר קמפיינים בלתי רשמיים שיועדו לקהל ספציפי בו ניסו למנוע זליגה למפלגות אחרות )נשים- מפלגות ליברליות יותר, גברים צעירים- בן גביר(.

 8. הצלת המצב או רנדומליות?ביחס למפלגות אחרות, מפלגת העבודה השקיעה את הסכום הגדול ביותר על פרסום במחוז ירושלים, פעולה שלא החזירה את ההשקעה, שכן המפלגה לא קיבלה תמיכה במחוז זה. לעומת זאת, ניתן לראות כי ב 30- ימים האחרונים המפלגה הפחיתה באופן יחסי את התקציב במחוז תל אביב. מהלך זה אינו ברור לאור העובדה שמחוז זה הינו המחוז החזק של המפלגה באופן ניכר.

 9. צמצום נזקים תמיד יבוא על חשבון המעשה האחראי:ניתן לראות כי באופן יחסי מפלגת מרצ הקצתה אחוז נמוך מתקציב הקידום ל 30- הימים האחרונים ) 50% ומטה(, ייתכן והיה לה מידע פנימי לפיו היא ככל הנראה לא תעבור את אחוז החסימה. בחירה זו הגבילה את היכולת של המפלגה להגיב ביעילות לירידות החדות בסקרים לקראת סוף הקמפיין ולנווט את המסרים לכיוונים חדשים, הן מבחינת קהלי היעד והן מבחינת שינוי/חידוד עמדות.

  להלן הממצאים המעובדים ששימשו להכנת הדו"ח:

  הליכוד

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 187,593 22% 176,431 24% 28.29%
  חיפה 102,732 12% 89,643 12% 12.12%
  ירושלים 125,365 15% 74,850 10% 6.44%
  צפון 177,363 21% 151,233 20% 9.62%
  דרום 124,071 15% 132,767 18% 15.69%
  תל אביב 130,410 15% 113,579 15% 16.61%
  סה״כ 847,534 100% 738,503 100%

  יש עתיד

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מחוז ירושלים 9903 2.77% 191,793 13.73% 3.16%
  מחוז תל אביב 100635 28.16% 310,870 22.25% 26.77%
  מחוז דרום 96030 26.88% 140,242 10.04% 6.55%
  מחוז מרכז 30107 8.43% 370,241 26.50% 31.29%
  מחוז חיפה 88679 24.82% 201,243 14.40% 12.46%
  מחוז צפון 31953 8.94% 182,705 13.08% 4.79%

  הציונות הדתית

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 18,920 14% 125,231 22% 25.53%
  חיפה 10,917 8% 55,823 10% 7.98%
  ירושלים 32,986 24% 123,464 21% 10.77%
  צפון 31,398 23% 107,232 19% 6.80%
  דרום 20,897 15% 89,691 15% 13.56%
  תל אביב 24,410 17% 77,444 13% 11.25%
  סה״כ 139,528 100% 578,885 100%

  המחנה הממלכתי

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 74,995 29% 166293 29% 31.06%
  חיפה 34,366 13% 71301 12% 12.40%
  ירושלים 18,031 7% 39833 7% 4.50%
  צפון 39,368 15% 89067 15% 6.41%
  דרום 32,695 13% 77274 13% 8.02%
  תל אביב 60,590 23% 131104 23% 21.50%
  סה״כ 260,045 100% 574,872 100%

  ש״ס

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמב ר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 17,818 18% 11761 21% 21.92%
  חיפה 8,687 9% 7212 13% 7.34%
  ירושלים 23,063 24% 6948 12% 17.23%
  צפון 17,690 18% 12132 22% 7.56%
  דרום 16,553 17% 8160 15% 16.60%
  תל אביב 14,106 14% 9733 17% 18.85%
  סה״כ 97,917 100% 55,946 100%

  ישראל ביתנו

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 40,033 22% 89482 22% 24.14%
  חיפה 26,563 15% 59052 15% 16.70%
  ירושלים 12,716 7% 29030 7% 3.37%
  צפון 32,400 18% 82312 20% 14.07%
  דרום 32,445 18% 67965 17% 18.95%
  תל אביב 34,628 19% 78358 19% 15.97%
  סה״כ 178,785 100% 406,199 100%

  העבודה

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 53,657 21% 98373 23% 23.11%
  חיפה 28,288 11% 58849 14% 10.77%
  ירושלים 47,322 18% 54151 13% 5.04%
  צפון 36,741 14% 88932 21% 4.43%
  דרום 18,892 7% 39739 9% 4.07%
  תל אביב 72,361 28% 80771 19% 29.90%
  סה״כ 257,261 100% 420,815 100%

  מרצ

  מחוז הוצאות פרסום אוגוסט-ספטמבר אחוזים הוצאות פרסום 30 יום לבחירות )אוקטובר( אחוזים אחוז ההצבעה מתוך מכלל קולות המפלגה
  מרכז 85,444 25% 71224 21% 18.69%
  חיפה 43,412 13% 40700 12% 10.56%
  ירושלים 27,178 8% 43470 13% 6.24%
  צפון 61,497 18% 82423 24% 7.59%
  דרום 32,457 9% 29659 9% 3.34%
  תל אביב 95,512 28% 75012 22% 33.97%
  סה״כ 345,500 100% 342,488 100%

נספח

הנתונים מתייחסים לכלל הנכסים הדיגיטליים שהמפלגות מימנו. להלן פירוט הנכסים שאותם ניתחנו:

הליכוד

בנימין נתניהו - Benjamin Netanyahu

بنيامين نتنياهو

בנימין נתניהו - Биньямин Нетаниягу

מפלגת הליכוד

יש עתיד

יאיר לפיד - Yair Lapid

צעירי יש עתיד

מפלגת יש עתיד

يائير لبيد - حزب يش عتيد

מירב כהן - Meirav Cohen

רם בן ברק - Ram Ben Barak

מאיר כהן - Meir Cohen

יואל רזבוזוב - Yoel Razvozov

Яир Лапид

הציונות הדתית

בצלאל סמוטריץ'

איתמר בן גביר

The Religious Zionist Party

עוצמה יהודית

המחנה הממלכתי

בני גנץ - Benny Gantz

מפלגת כחול לבן

ישראל לפני הכל

גדעון סער | Gideon Saar

אלון שוסטר - Alon Schuster

יעל רון בן משה - Yael Ron Ben Moshe

איתן גינזבורג - Eitan Ginzburg

ש״ס

אריה מכלוף דרעי Arye Machlouf Dery

ישראל ביתנו

אביגדור ליברמן - Avigdor Liberman

Авигдор Либерман

Наш дом Израиль

ישראל ביתנו

Наш дом Нетания - Выбираем, как нам жить

НДИ без галстука

העבודה

מרב מיכאלי Merav Michaeli

מפלגת העבודה

מפלגת העבודה: מודיעין מכבים רעות

מרצ

מרצ Meretz

זהבה גלאון Zehava Galon

ميرتس

עלי סלאלחה

איטל בציר אלשיך - Ital Batzir Alsheh חברת מועצת העיר רחובות

Ilanit Harush אילנית הרוש

Tamar Zandberg תמר זנדברג

מרצ קיבוצים ומושבים

נוער מרצ - Meretz Youth - شبيبة مريتس

מרצ רחובות חופשית